30 iulie 2009

BURSELE SFÂNTU GHEORGHE ÎN UNANIMITATE!

După "Sfântu Gheorghe sprijină sportul!", este a doua hotărâre locală majoră propusă de mine şi care a trecut în unanimitate prin Consiliul Local: BURSELE SFÂNTU GHEORGHE! Pentru şi în numele viitorilor lideri ai comunităţii!Având în vedere prezentarea domnului consilier Mădălin Guruianu, referatele Comisiilor de Municipiului Sfântu Gheorghe; In conformitate cu art. 36 alin. (1) li alin. (6) administraţia publica locală, republicată, cu modificările; In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) administraţiara publică locală, republicată, cu modificările

CONSILIUL LOCAL SFÂNTU GHEORGHE
HOTĂRĂŞTE

ART l. - Se aprobă instituirea programului de sprijinire a tinerilor in Municipiul Sfântu Gheorghe "BURSELE SFÂNTU GHEbRbHE", conform Regulamentului de acordare, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art. 2. - Se aprobă acordarea a 5 burse de excelenţă "BURSELE SFÂNTU GHEORGHE" pe anul 2009, fiecare in valoare de 2000 lei, elevilor din anul terminal de la unităţile de invăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe.

ART. 3. Se constituie Comisia de evaluare a burselor de în următoarea componenţă nominală:
1. Mădălin Guruianu
2. Bereczki Kinga
3. Nemes Tibor
4. Kovacs Istvan
5. Sztakics Eva
6. Keresztely Irma
7. Rodica Pârvan

ART. 4.
Se constituie Comisia de rezolvare de contestatiilor la "BURSELE SFANTU GHEORGHE"
in următoarea componenţă nominală:
1. Şerban Valeriu
2. Petho Istvan
3. Klarik Attila

ART. 5. - Cu executarea punctelor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de
Tineret qi Sport, Comisia de Cultură şi Învătământ, precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009


Anexa 1 Regulament de acordare a burselor de excelenfS"BURSELE SFANTU GHEORGHE"

Art. 1. - Prin prezentul Regulament se stabilesc modul şi condiţiile de acordare a
burselor de excelenţă "BURSELE SFANTU GHEORGHE" elevilor din anul terminal de la
unităţile de invăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, cu scopul de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la invăţătură, asigurat din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, din fondul de Tineret.

Art. 2. - Candidaţii pentru bursele vor aplica la acest program pe baza unui dosar care să cuprindă următoarele documente :
- copie dupa BI/CI;
- scrisoare de intenţie;
- Curriculum Vitae;
- adeverinţă pentru mediile anuale de la unităţile de invăţământ unde şi-a desfăşurat
activitatea;
- copie dupd diplome;
- copie după certificate de participare;
- recomandări din partea organizaţiilor;
- alte documente care atestă performanţele şcolare.

Art.3. - Bursele de excelenţă vor fi acordate pe baza unui punctaj, dupd cum urmează:

1. Suma celor 3 medii generale obţinute în fiecare an din primii 3 ani de liceu (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
2. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade internaţionale – premiul I – 25 pct., premiul II – 20 pct., premiul III – 15 puncte, menţiune – 10 puncte, participare – 5 puncte (max. 50 puncte / an şcolar)
3. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade naţionale – premiul I – 10 pct., premiul II – 8 pct., premiul III – 6 puncte, menţiune – 4 puncte, participare – 2 puncte (max. 20 puncte / an şcolar)
4. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade judeţene – premiul I – 5 pct., premiul II – 3 pct., premiul III – 2 puncte, menţiune – 1 punct (max. 10 puncte / an şcolar)
5. Calităţi organizatorice - 1 punct / fiecare participare în organizarea unui proiect / eveniment în cadrul ONG-urilor sau Consiliilor Elevilor (max 5 puncte / an şcolar)

*prin concursuri se înţeleg competiţiile conform calendarului de concursuri ;I competi’ii publicat annual de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.

Art. 4. - Cuantumul valoric şi numărul burselor de excelenţă se stabilesc anual de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Art. 5. - (1) Bursele vor fi obţinute de către candidaţii care vor înregistra cel mai mare punctaj în urma insumării punctajelor obţinute la criteriile de acordare.
(2) in caz de egalitate perfectă departajarea se va face după primul criteriu din această grilă de punctaj.

Art. 6. - Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe la propunerea Comisiei de
evaluare are dreptul să anuleze bursa de excelenţă în cazul în care constată că elevul a primit bursa în mod necuvenit, ca urmare a falsificării documentelor cu obligaţia returnării integrale suportând consecinţele legale ale faptei.

Art. 7. Procedura de acordare a burselor de excelenţă "BURSELE SFÂNTU GHEORGHE" de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe se desfăşoara după următorul grafic:

1. Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe”
15 septembrie – 15 octombrie 2009
2. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor care s-au înscris pentru „Bursele Sfântu Gheorghe”
până în 20 octombrie 2009
3. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor „Burselor Sfântu Gheorghe”
până în 15 noiembrie 2009
4. Contestaţii privind acordarea „Burselor Sfântu Gheorghe”
15 - 20 noiembrie 2009
5. Rezolvarea contestaţiilor
20 - 25 noiembrie 2009
6. Aprobarea propunerilor Comisiei în şedinţă publică de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

Art.8 Acordarea „Burselor Sfântu Gheorghe” în şedinţa ordinară din luna decembrie a Consiliului Local Sfântu Gheorghe în fiecare an.

BURSIER SPECIAL SFÂNTU GHEORGHE !


Mă bucur că şedinţa de astăzi a început, la iniţiativa mea, cu un moment superb: aplauze, diplomă, cărţi-premiu şi un bilet dus-întors România-S.U.A. pentru extraordinarul SZERZO PETER, premiatul cu medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Fizică de anul acesta din Mexic şi deja student la Princeton University...
Aştept să ajungem şi la proiectul de hotărâre cu Bursele Sfântu Gheorghe ... peste câteva ore de şedinţă, evident...

29 iulie 2009

Apelul intelectualilor în "Afacerea Spiru Haret"!

Sigur că s-a discutat prea puţin despre acest "Apel al intelectualilor", dar vreau să ştiţi că îl semnez cu dragă inimă şi mi-ar plăcea să cred că în scurt timp se va rezolva această "Afacere Spiru Haret", fără intervenţii politicianiste şi electorale, fără gargară şi fugă după voturi... din respect pentru viitorii lideri ai comunităţii!

APEL

Noi subsemnaţii, universitari, cercetători, oameni de cultură, am luat cunoştinţă cu stupoare de încercarea unor politicieni importanţi, ca Mircea Geoana, presedintele PSD si al Senatului, de a muşamaliza şi atenua scandalul din jurul universităţii private „Spiru Haret”, ca şi de tentativa, apartinand insusi presedintelui Romaniei, de a sugera că acest scandal are ca substrat o luptă pentru influenţă între universităţile de stat şi cele private.
Nu există nimic care să legitimeze uriaşa impostură universitară pe care a creat-o universitatea „Spiru Haret” cu singurul scop de a face o afacere pur lucrativă. Nu subversiunea din partea universităţilor de stat sau a sindicatelor a creat sutele de mii de studenţi „de la distanţă” ai universităţii „Spiru Haret”, şi nu ea a produs raportul aberant de peste 400 de studenţi la un cadru didactic (cînd norma europeană nu depăşeşte 20 de studenţi la un cadru didactic). Nici o maşinaţiune nu poate să explice cataloagele cu 9000 de studenţi, toate semnate de un singur cadru didactic, nici o conspiraţie împotriva învăţămîntului privat nu explică de ce s-au numit aproape 100 de profesori şi conferanţiari fără validarea comisiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării care, prin lege, are această responsabilitate.
Nu acceptam lamentarea ipocrită pentru absolvenţii care au terminat în ultimii trei ani programe neacreditate ale universităţii „Spiru Haret”. Acele programe au rămas neacreditate fiindcă universitatea ştia că nu poate obţine acreditarea din partea ARACIS. În consecinţă, majoritatea respectivilor studenţi sînt rău pregătiţi iar diplomele pe care aşteaptă să le primească sau le-au primit deja nu au acoperire. Absolvenţii respectivi ştiau (sau aveau putinţa să afle) care dintre programele de studiu din fiecare an academic erau sau nu acreditate.
Cerem şi susţinem demersurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a verifica funcţionarea Universităţii „Spiru Haret” şi a altor universităţi private sau de stat care s-ar putea afla în situaţii asemănătoare.
Cerem ca toate diplomele de la Universitatea „Spiru Haret”, obţinute la programe de studii neacreditate în ultimii trei ani (de cînd există actuala formă a legii acreditării), să fie considerate valabile numai în mod provizoriu, şi anume pe o durată de 4-5 ani, definitivarea lor urmînd să fie condiţionată de un nou examen de licenţă susţinut la o facultate acreditată.
Cerem tuturor politicienilor şi partidelor politice să se abţină de la presiuni şi de la deturnarea anchetelor în scopuri electorale.
Cerem Parchetului să se sesizeze în cazul Universităţii „Spiru Haret”.
Considerăm că, în absenţa unor astfel de măsuri energice dar necesare, învăţămîntul universitar românesc, fie el privat sau de stat, va fi discreditat fără drept de apel, iar impostura, non-valoarea şi ilegalitatea vor fi astfel răsplătite.
Semnatari:
Andrei Cornea
Andrei Oişteanu
Dan Perjovschi
Armand Goşu
Andreea Pora
Rodica Palade
Smaranda Vultur
Andrei Pleşu
Gabriel Liiceanu
Livius Ciocarlie
Zoe Petre
Serban Foarta
Stefan Andreescu
Vintila Mihailescu
Alina Mungiu Pippidi
Andrei Pippidi
Florin Iaru
Daniel Vighi
Viorel Marineasa
Vasile Docea
Lucica Iancu
Adrian Cioroianu
Mihnea Berindei
Alex Leo Serban
Ion Vianu
Marius Oprea
Stefan Borbély
Ioana Both
Calin-Andrei Mihailescu
Filon Morar
Liviu Antonesei
Radu Filipescu
Liviu Rotman
Paul Cornea
Leon Volovici,
Ioana Pârvulescu
Ana Blandiana
Romulus Rusan
Anca Manolescu

28 iulie 2009

PDL Covasna contra lui Vasile Blaga?

PNL Sfântu Gheorghe: Poziţia lui Blaga cu privire la directorul DJT e un prim pas spre normalitate (MediaFax)

Preşedintele PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, consideră că poziţia secretarului general al PDL, Vasile Blaga, cu privire la noul director al Direcţiei Judeţene pentru Tineret (DJT) Covasna, Ciprian Grosu, este "un prim pas spre normalitate", transmite corespondentul MEDIAFAX.
Liderul PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, care este şi preşedintele Comisiei pentru Tineret din cadrul Consiliului Local Sfântu Gheorghe, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că poziţia exprimată de secretarul general al PDL, Vasile Blaga, cu privire la noul director al DJT Covasna, potrivit căreia Ciprian Grosu este "una dintre variantele proaste" găsite de PDL în Covasna, este un "prim pas spre normalitate".
"Este un prim pas spre normalitate. Nu sunt adeptul de a face politică de la Bucureşti, dar PDL Covasna nu mai avea nicio justificare şi trebuie luată o decizie în acest caz", a subliniat Guruianu.
Liderul PNL Sfântu Gheorghe şi-a exprimat convingerea că directorul coordonator al DJT Covasna, Ciprian Grosu, despre care s-a scris în presă că ar fi fost stripper, va fi demis în cel mai scurt timp.
"Cred că, dacă nici în acest moment nu se iau măsuri, va însemna că PDL-ului îi place să facă greşeli", a conchis Mădălin Guruianu....pe www.covasnamedia.ro declaraţii aiuritoare ale dlui Petre Străchinaru, care se face că nu înţelege ce a sugerat dl Blaga, adică schimbarea rapidă a lui Ciprian Grosu, mincinosul şi manipulatorul stripper, din fruntea DJT Covasna!

Veşti bune cu şi pentru tinerii din Sfântu Gheorghe

Membrii Trupei de Teatru Osonó din Sfântu Gheorghe, elevi din Liceul „Mikes Kelemen”, Liceul de Artă „Plugor Sándor”- clasa de actorie şi Scoala de Arte şi Meserii s-au reîntors cu veşti excelente acasă din Viena, unde au jucat spectacolul „Fragmente din povestea rătăcirii”, in regia lui Fazakas Misi, la un mare festival de teatru mondial, organizat pentru tineri. V-am povestit pe blog acum mai bine de un an despre acest spectacol pe care-l consider extraordinar, şi nu mă refer doar la nivelul de teatru pentru liceeni! La acest festival din Viena nu s-au dat premii, ci invitaţii la alte festivaluri mondiale. Criticii şi oamenii de teatru au considerat că spectacolul din Sfântu Gheorghe este printre cele mai tari spectacole, astfel dintre 18 de trupe, Trupa Osonó a primit cele mai multe invitaţii la festivaluri mondiale organizate în anul viitor (Danemarca, Germania şi Thailanda).
Felicitări tinerilor talentaţi şi mai ales instructorului lor Fazakas Misi, care-şi confirmă statutul de formator extrem de util pentru comunitate!

27 iulie 2009

FELICITĂRI, LAURA ARDELEANU!

COMUNICAT DE PRESĂ

Singura reprezentantă a Clubului de Debate din Sfântu Gheorghe la IDEA Youth Forum - cea mai importantă competiţie internaţională pentru liceeni din lume, care are loc în aceste zile în Bosnia, Laura Ardeleanu, elevă în clasa a XII-a la CNMV, a ajuns în semifinalele competiţiei!

După 6 meciuri preliminare, optimi şi sferturi, jucate în echipă cu Iulia Caizer din Timişoara şi Călin Mureşanu din Cluj, echipa hibrid Ardeal / Banat a ajuns în semifinalele turneului. Mai ales după un sfert entuziasmant în care au reuşit o victorie în unanimitate, toate cele 5 voturi ale arbitrilor mergând la ei! Din nefericire, au întâlnit o echipă foarte bine pregătită din Coreea, care i-au depăşit, obţinând in extremis calificarea în finală. Confirmând buna evoluţie a dezbaterilor academice în ţară, România s-a prezentat excelent la competiţie, încă o echipă reuşind calificarea pentru semifinale, ploieştenii Monica Răducanu, Iulian Maier şi Sabin Ciornea fiind învinşi de reprezentanţii SUA.

Rezultatul entuziasmant al Laurei Ardeleanu ne face încrezători pentru competiţiile care se apropie: Calificările Regionale de la Turda din august şi Campionatul Naţional de la Arcuş / Covasna, unde reprezentanţii Clubului de Debate din Sfântu Gheorghe speră să facă o figură frumoasă!

Până atunci însă le ţinem pumnii reprezentanţilor noştri, Bianca Dragomir şi Radu Cotarcea la Campionatele Europene de Dezbateri Academice la nivel de studenţi, care vor începe săptămâna următoare în Newcastle / Anglia.

Mădălin Guruianu
Responsabil Debate Club Sfântu Gheorghe

Laura Ardeleanu e în semifinale!


(Laura Ardeleanu premiată la "Saint George, City of Debate III")

Singura reprezentantă a Clubului de Debate din Sfântu Gheorghe la IDEA Youth Forum - cea mai importantă competiţie internaţională poentru liceeni din lume, care are loc în aceste zile în Bosnia, Laura Ardeleanu, elevă în clasa a XII-a la CNMV, a ajuns în semifinalele competiţiei!
După 6 preliminarii, optimi şi sferturi, jucate în echipă cu Iulia Caizer din Timişoara şi Călin Mureşanu din Cluj, echipa hibrid Ardeal / Banat a ajuns în semifinalele turneului. Mai ales după un sfert entuziasmant în care au reuşit o victorie în unanimitate, toate cele 5 voturi ale arbitrilor mergând la ei!
Confirmând buna evoluţie a dezbaterilor academice în ţară, România se prezintă excelent la competiţie, încă o echipă reuşind calificarea pentru semifinalele de astăzi: ploieştenii Monica Răducanu, Iulian Maier şi Sabin Ciornea. Suntem singura ţară cu 2 echipe în primele patru, Corea şi USA fiind celelalte 2 semifinaliste.
Bravo, Laura! Suntem mândri de tine şi aşteptăm să te întorci cu bine pentru Regionala şi Naţionala care bat la uşă!

26 iulie 2009

Antonescu şi Oprescu pentru Cotroceni '

Excelentă poziţia lui Antonescu la Talk Shock pe N24, cu Doru Braia, în această seară ... speranţa în "redescoperirea normalităţii" este în creştere! Poate în sfârşit, ţara asta va ajunge unde îi este locul...
Surprinzătoarea poziţie lui Sorin Oprescu pe Antena 3, cu Ion Cristoiu... VA CANDIDA CA ŞI INDEPENDENT PENTRU COTROCENI !

E cam gata pentru dl. Băsescu! ... Lui Geoană îi acord şanse slabe, dar unul dintre cei doi de mai sus îi va lua locul actualului preşedinte!
Eu sper din tot sufletul să fie omul pentru care am intrat în PNL, CRIN ANTONESCU!

Sighişoara Medievală de vis!Atmosferă de vis la Sighişoara...cetate plină de cavaleri şi domniţe, iluzionişti, muzică medievală la tot pasul, studenţi, trubaduri, dansatori... artificii în noapte... chiar bine organizat festivalul!
Ne-am întors abia spre dimineaţă...la 9 am fost la Sfântu Gheorghe, dar a meritat din plin aventura!

am cântat până spre 3 dimineaţa în cetate ...


cam târziu, dar iată o poză din Tuşnad, acolo unde am fost acum 2 săptămâni cu un grup de tineri...