22 mai 2010

SAMBATA URMATOARE ACORDAM BURSELE SPORTIVE SFANTU GHEORGHE!

În unanimitate, ca şi primul proiect de hotărâre propus de mine, "Bursele Sfântu Gheorghe" pentru elevi, a trecut şi această hotărâre prin care cei mai buni dintre cei angrenaţi în viaţa sportivă din municipiu vor fi premiaţi...
Săptămâna următoare veţi afla cine sunt primii bursieri, cu specificaţia că premiile vor fi acordate sâmbătă seara la Sala Sporturilor Szabo Kati, cu ocazia Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe - înainte având loc tot acolo un meci de fotbal între consilierii locali şi cei judeţeni, un meci artişti locali vs jurnalişti locali, echipa de futsal vs sponsori, echipa de baschet vs susţinători... a, să nu uit, CELE MAI MARI PREMII SPECIALE, ÎN AFARA BURSELOR SPORTIVE, VOR FI PRIMITE DE LUPTĂTOAREA ESTERA DOBRE, VICECAMPIOANA EUROPEANĂ DIN ACEST AN ŞI DE CĂTRE ANTRENORUL EI MATEFY ARPAD. FELICITĂRI!

21 mai 2010

BURSE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE / HOTARARE!

Nr. 23604/2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 23603 al domnului consilier Guruianu Mădălin Doru;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor din municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”.
ART. 2. – (1) În condiţiile prezentei hotărâri se vor acorda anual 30 de burse de excelenţă pentru sportivii şi antrenorii care desfăşoară activităţi sportive în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
1. 10 burse de câte 400 lei fiecare pentru 10 sportivi din municipiul Sfântu Gheorghe,
2. 10 burse de câte 400 lei fiecare pentru 10 antrenori din municipiul Sfântu Gheorghe,
3. 10 burse de câte 200 lei fiecare pentru 10 juniori din municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Bursele de excelenţă pentru activităţile sportive se acordă din fondurile anuale puse la dispoziţia Comisiei de tineret şi sport al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, din bugetul local.
(2) Numărul de burse acordate potrivit alin. (1) poate varia, în funcţie de performanţele sportive obţinute în sezonul anterior, fără modificarea bugetului total stabilit în acest scop şi nici a valorii individule a unei burse.
ART. 3. - Se aprobă Tabela de punctaj pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori şi juniori din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul programului “BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – (1) Pe anul 2010, în vederea acordării burselor de excelenţă pentru activităţile sportive desfăşurate în sezonul 2009-2010, se aprobă alocarea sumei de 10.000 de lei din bugetul Comisiei de Tineret şi Sport.
ART. 5. – Se constituie Comisia de propuneri, de evaluare şi de acordare a “BURSELOR SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”, în următoarea componenţă nominală:
1. Guruianu Mădălin Doru – consilier local, preşedintele Comisiei de Tineret şi Sport;
2. Nemes Tibor – consilier local, vicepreşedintele Comisiei de Tineret şi Sport;
3. Miklós Zoltán – consilier local, secretarul Comisiei de Tineret şi Sport;
4. Ivan Niculae-Gheorghe – consilier local, membru al Comisiei de Tineret şi Sport;
5. Fazakas Mihail – consilier local, membru al de Tineret şi Sport;
6. Bodor Lóránd – consilier local, membru al Comisiei de Tineret şi Sport;
7. Takó Imre - consilier local, membru al Comisiei de Tineret şi Sport;
8. Nemes Aron – directorul Clubului Sportiv Şcolar;
9. Biro Endre – Şef serviciu Baza Sportivă Municipală Sfântu Gheorghe;
10. Farkas Csaba – inspector şef adjunct şi de specialitate Inspectoratul Şcolar Judeţean,
11. Csutak Tamas – referent de specialitate Direcţia Judeţeană de Sport Covasna,
12. Tibodi Ferenc – jurnalist sportiv.
ART. 6. – Bursele acordate în temeiul prezentei hotărâri vor fi înmânate în cadrul manifestărilor anuale prilejuite de “Zilele Sportive Sfântu Gheorghe”.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Tineret şi Sport, precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la, 21 mai 2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Avizat pentru legalitate la data de 20.05.2010.
SECRETAR
Kulcsár Tünde

ANEXA la HC.L. nr. ____________/2010.

TABELA DE PUNCTAJ

pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori şi juniori
din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul programului
“BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”

A. COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE

COMPETITIA LOCUL/PUNCTE
LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6
JOCURI OLIMPICE 500 300 200 150 100 80
CAMP.MONDIAL – seniori 200 150 120 90 60 30
CAMP. MONDIAL – tineret/juniori 90 65 50 40 25 15
CAMP. MONDIAL – cadeti 70 55 45 35 25 10
CAMP. EUROPEAN – seniori 100 75 60 45 30 15
CAMP. EUROPEAN – tin / juniori 50 35 30 22 15 8
CAMP. EUROPEAN – cadeti
(Zilele Olimpice ale Tin Eur) 40 30 25 17 12 6
CUPA MONDIALA – senoiri 70 50 40
CUPA EUROPEANA – seniori 40 30 25
JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
(Stud, Militare, Feroviare) 50 30 20
CAMP. BALCANIC - seniori 20 15 10
CAMP. BALCANIC - tin / juniori 10 5 3
CAMP. BALCANIC - cadeti 10 5 3


B. CAMPIONATE NATIONALE

COMPETITIA LOCUL / PUNCTE
LOC 1 LOC 2 LOC 3
CAMPIONAT NAŢIONAL - seniori 15 12 10
CAMPIONAT NAŢIONAL - tineret 10 7 5
CAMPIONAT NAŢIONAL – juniori I 8 5 4
CAMPIONAT NAŢIONAL - juniori II 5 3 2
CUPA ROMÂNIEI 8 6 4
CAMPIONAT NAŢIONAL - juniori III 4 2 1
OLIMPIADA SPORTULUI ŞCOLAR 4 2 1


CRITERII DE ACORDARE A PUNCTELOR

1. Se ia în considerare cel mai bun rezultat al sportivului care se încadrează în grila de punctaj, obţinând punctele aferente, având prioritate rezultatul individual şi apoi cel obţinut cu echipa.
2. Aceste puncte se înmulţesc cu coeficientul de 100%, pentru sporturile olimpice şi cu coeficientul de 35% pentru sporturile neolimpice.
3. Pentru componenţii lotului olimpic se acordă o bonificaţie de 100 de puncte.
4. În caz de egalitate, primează locul superior şi nivelul competiţiilor la care sportivul/sportivA beneficiază de o bonificaţie de 37,5 puncte (50% din punctele atribuite pentru locul VI)
5. Pentru clasarea în primii 20 la joc sportivul/sportiva beneficiază de o bonificaţie de 50% din punctele atribuite pentru locul VI.
6. Pentru clasarea în primii 20 la campionatele mondiale sportivul/sportiva beneficiază de o bonificaţie de 50% din punctele atribuite pentru locul VI.
7. Pentru clasarea în primii 15 la campionatele europene sportivul/sportive beneficiază de de o bonificaţie de 50% din punctele atribuite pentru locul VI.
8. Pentru clasarea în primii 15 la cupele mondiale sportivul/sportiva beneficiază de o bonificaţie de 5 puncte (50% din punctele atribuite pentru locul VI)
9. Pentru clasarea în primii 10 la cupele europene sportivul/sportive beneficiază de o bonificaţie de 4 puncte (50% din punctele atribuite pentru locul VI)
10. Pentru probele olimpice, individual / echipaj / echipa (sport individual), punctele se atribuie conform tabelelor.
11. Pentru jocurile sportive se acorda dublu punctajul raportat la probele individuale, atat la competitiile internationale, cat si la cele nationale.
12. Pentru recordurile Olimpice, Mondiale, Europene, Balcanice, Nationale se acorda jumatate (1/2) din punctajul prevazut pentru primul loc, din competitia echivalenta a recordului respective, din tabelele anterioare.
13. Pentru sportivii cu dubla legitimare, cu cluburi din alte judete, punctajul este de 50% din cel obţinut
14. Antrenorii vor fi punctati conform tabelului de punctaj de la începutul acestei anexe.
15. În vederea asigurării unei palete largi de sporturi care trebuie încurajate, de la fiecare ramură sportivă va fi premiat doar câte un singur sportiv, junior, antrenor.


Nr. 23603/2010

EXPUNERE DE MOTIVE

privind instituirea programului de spijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor
din Municipiul Sfântu Gheorghe
“BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”Solicit respectuos colegilor mei din Consiliul Local Sfântu Gheorghe ca începând cu anul 2010 să derulăm în fiecare an un program cadru de sprijinire a sportului din Sfântu Gheorghe, prin care să acordăm burse de excelenţă celor mai buni sportivi, juniori şi antrenori pentru performanţele sportive din anul anterior.

Sunt convins că veţi fi alături de mine în demersul de a sprijini sportul din oraş prin mijloace specifice, încurajându-i practic să exceleze, să devină mai buni şi să ne reprezinte cu mândrie la competiţiile sportive, atât pe sportivii de performanţă şi pe antrenorii lor, precum şi juniorii / cadeţii, pentru încurajarea sportului de masă. Pe lângă măsurile luate deja în ceea ce priveşte finanţarea sportului, după consituirea Comisiei de Tineret şi Sport, sunt convins că instituirea unor burse de excelenţă “Bursele Sportive Sfântu Gheorghe” vor impulsiona activitatea sportivă din municipiul nostru.

În baza celor de mai sus, vă propun spre aprobare această hotărâre, cu modificările de rigoare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 18.07.2010


Mădălin GURUIANU
Preşedinte Comisia de Tineret şi Sport a C. L. Sfântu Gheorghe,

20 mai 2010

BURSE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE


EXPUNERE DE MOTIVE
privind instituirea programului de spijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor
din Municipiul Sfântu Gheorghe
“BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”

 
Solicit respectuos colegilor mei din Consiliul Local Sfântu Gheorghe ca începând cu anul 2010 să derulăm în fiecare an un program cadru de sprijinire a sportului din Sfântu Gheorghe, prin care să acordăm burse de excelenţă celor mai buni sportivi, juniori şi antrenori pentru performanţele sportive din anul anterior.

Sunt convins că veţi fi alături de mine în demersul de a sprijini sportul din oraş prin mijloace specifice, încurajându-i practic să exceleze, să devină mai buni şi să ne reprezinte cu mândrie la competiţiile sportive, atât pe sportivii de performanţă şi pe antrenorii lor, precum şi juniorii / cadeţii, pentru încurajarea sportului de masă. Pe lângă măsurile luate deja în ceea ce priveşte finanţarea sportului, după consituirea Comisiei de Tineret şi Sport, sunt convins că instituirea unor burse de excelenţă “Bursele Sportive Sfântu Gheorghe” vor impulsiona activitatea sportivă din municipiul nostru.

În baza celor de mai sus, vă propun spre aprobare această hotărâre, cu modificările de rigoare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 18.07.2010


Mădălin GURUIANU
Preşedinte Comisia de Tineret şi Sport a C. L. Sfântu Gheorghe,


 Asta eSte expunerea de motive la care voi ataşa proiectul de hotărâre de acordare a burselor sportive Sfântu Gheorghe, în valoare de 10.000 lei/an, în şedinţa de mâine a Consiliului Local... să sperăm că va trece şi vă mai povestesc despre ce efecte benefice poate avea pentru viaţa sportivă din comunitatea noastră...


concert anulat...

cu tristeţe am aflat de la organizatori că s-a anulat concertul trupei Chameleon Big Band din această seară...!

19 mai 2010

AVEM NEVOIE DE UN GUVERN COMPETENT!

Liderul PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, a declarat marţi, în contextul în care, în urmă cu trei ani, s-a iniţiat suspendarea din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu, faptul că acum nu suspendarea şefului statului este soluţia, ci un Guvern competent, care să scoată ţara din criză.
Guruianu a subliniat că prioritatea în acest moment ar fi un nou Guvern, unul care să se ocupe "responsabil" de soarta României.
"Cred că Boc va fi aruncat de preşedintele Băsescu precum o măsea stricată, şi asta în cel mai scurt timp", a conchis Mădălin Guruianu.
MEDIAFAX

evident că nu pot crede în soluţii de reducere de salarii, pensii, alocaţii, burse, indemnizaţii pt mame sau copii, fără să existe nici o soluţie de relansare economică, fără nici un obiectiv pozitiv, fără nici o ţintă reală... incompetenţii din guvernul Boc se comportă ca nişte canibali, încercând să acrdeiteze ideea conform căreia dacă ne vom mânca o mână şi un picior nu o să ne mai fie foame puţin timp şi o să şi avem nevoie de mai puţine alimente în corp! Ruşine, domnilor! Sper să dispăreţi cât mai curând de la conducere!

18 mai 2010

AVEM MEDALIILE DE BRONZ!

După un joc pe care l-au controlat de la început până la sfârşit, fetele de la SEPSI BC au învins la o diferenţă confortabilă la Satu Mare şi au tranşat rapid finala mică a acestui campionat - 77-64!
Alessandra Oliveira 26 puncte şi 20 de recuperări, Flori Diaconu 22 puncte, Vass Ildiko 16 puncte, Kristen Rasmussen 6 puncte şi 13 recuperări, Bianca Vescan 7 puncte, dar statistica este de prisos în acest final de campionat care se încheie totuşi cu o victorie foarte frumoasă a fetelor noastre, medaliate cu bronz în acest sezon competiţional!

Sper să le putem organiza o ceremonie aşa cum merită în cadrul următoarei şedinţe extraordinare de vineri a Consiliu Local şi HAI SEPSI BC!

Acum m-au sunat din vestiarul plin de bucurie, nu pot decât să mă înclin în faţa puterii lor de a strânge din dinţi şi de a demonstra că se pot capacita în faţa problemelor şi că NUMAI ÎMPREUNĂ PUTEM REUŞI!

BRAVO FETELOR! AŢI FOST MINUNATE!

UPDATE - ASTĂZI, MIERCURI 19 MAI DE LA 15.30 LA RESTAURANTUL SUGAS VA AVEA LOC PREZENTAREA OFICIALA IN FATA FANILOR A TROFEELOR OBTINUTE IN ACEST SEZON DE SEPSI BC! HAI SI TU SA LE FELICITI PE FETELE DE BRONZ DIN CUPA ŞI CAMPIONATUL ROMÂNIEI!

recomandari culturale

Daca esti din sau prin Sfantu Gheorghe te invit cu drag la un super show:

În anul 2010 formația de jazz și swing Chameleon Big Band din Budapesta (Ungaria) pornește într-un turneu în orașele mari din Europa, ajungând în luna mai și în România. Una dintre stațiile turneului organizat de Grupul PONT este oraşul Sfântu Gheorghe, unde grupul va concerta la Casa de Cultură a Sindicatelor (P-ța. Mihai Viteazul, nr. 15), pe data de 20 mai, de la ora 19.00.
 Concertul intitulat Carnavalul din New Orleans asigură un show dinamic, alcătuit din șlagăre swing şi jazz-rock, îmbogățite cu ritmuri latine și cu balade minunate.  Repertoriul grupului este unul diferit la fiecare turneu, iar sonoritatea muzicii devine unică datorită numeroaselor instrumente muzicale, cum ar fi: 3-4 saxofoane, pian, 2-3 tromboane, 2-4 trompete, chitară, tobă și numeroase instrumente de percuție.

Bilete cu 16 lei, respectiv 8 lei pentru elevi, studenți și pensionari.

http://www.youtube.com/watch?v=bhcdD534-Wg

DACA ESTI DIN BUCURESTI, ITI RECOMAND CU CALDURA SA MERGI LA ACEST SUPERB SPECTACOL/MANIFEST!

Suntem aproape de a 300-a reprezentatie a spectacolului nostru "Fragmente din povestea ratacirii". Suntem dupa un mare turneu in Thailanda si Ungaria, iar acum, la sfarsitul saptamanii o sa avem spectacole in Bucuresti, dintre care unul va fi in limba romana. Duminica, 23 mai, de la ora 16 jucam un spectacol in limba romana la Liceul Ady, sector 2, B-dul Ferdinand, nr:89. Daca ai prieteni, colegi in Bucuresti, te rog sa trimiti scrisoarea, si sa spui ca sunt asteptati cu drag la spectacolul nostru.Rezervarea locurilor: 0740- 578725, 0744- 294436, osonoszinhaz@yahoo.com.

17 mai 2010

Răspunsuri la scrisoarea domnului Lăcătuşu...

Răspunsul lui Mădălin Guruianu, consilier local Sfântu-Gheorghe, membru fondator şi fost vicepreşedinte al Asociaţiei Pentru Comunitate


Oameni şi şoareci sau de ce avem încă nevoie de legea lustraţiei

Am crezut întotdeuna că „(p)omul se cunoaşte după roade”, astfel încât scrisoarea deschisă a domnului Lăcătuşu m-a întristat de două ori. O dată pe fond, în ceea ce priveşte conţinutul plin de acuzaţii şi înfierări comuniste şi securiste, iar a doua oară ca formă: mulţimea „asociaţiilor, ligilor şi fundaţiilor culturale româneşti din judeţul Covasna” îl deleagă şi-şi asumă oficial un asemenea text răuvoitor şi plin de minciuni al domnului Lăcătuşu? Sunt foarte curios să ştiu cine se raliază acestui demers fără substanţă, formulat pe tiparul vechilor activişti de partid: „de foarte mult timp, mulţi români ne-au rugat să ne spunem răspicat părerea...”
Nu mi-am permis niciodată să vorbesc în numele nimănui fără să-i cer acordul, în fapt niciunul dintre colegii mei ataşaţi de spiritul Asociaţiei Pentru Comunitate n-a făcut-o. Poate din acest motiv am fost mai atenţi, mai reţinuţi, mai puţin colerici şi mai puţin înclinaţi spre generalizări pripite, aşa cum dl. Lăcătuşu o demonstrează din plin în această scrisoare.
În primul rând îmi permit să întreb cine v-a legitimat să vorbiţi în numele societăţii civile româneşti, fără să aveţi măcar căderea morală să vă pronunţaţi despre asemenea subiecte, în calitatea dumneavoastră de fost şef între activiştii Partidului Comunist, unul dintre profitorii impardonabili ai inexistenţei legii lustraţiei până acum în România?
În al doilea rând îmi permit să adresez punctual o observaţie în ceea ce priveşte una dintre frazele care am simţit că se referă fix la activitatea pe care o coordonez - Clubul de Dezbateri din Sfântu Gheorghe, cu precădere în Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, dar, de-a lungul timpului, cu elevi şi din liceele „Constantin Brâncuşi” sau „Korosi Csoma Sandor”.
Ei bine, domnule Lăcătuşu, mă simt mândru că îi consideraţi pe tinerii elevi „antrenaţi exclusiv în proiecte “pentru comunitate”, fiind formaţi pentru a deveni „cetăţeni ai secolului XXI”. Tocmai aţi înţeles rolul unui club de dezbateri, în care nu contează virulenţa tonului, puterea glasului, clamarea identităţii şi perpetuarea diferenţelor şi a discriminării, aşa cum v-ar fi plăcut dumneavostră, ci argumentele logice şi coerente, lipsa prejudecăţilor şi punerea sub semnul întrebării a tuturor „miturilor”. Toate cele 4 caracteristici lipsesc aproape cu desăvârşire din discursul dumneavoastră public, bazat în exclusivitate pe erori logice, incoerenţe, prejudecăţi cu duiumul şi „adevăruri incontestabile”.
Sunt convins că fiecare dintre noi are rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat pe acest pământ, dar a mă acuza că îi determin pe copii să nu mai fie „români, iubitori de istorie, tradiţii şi valori naţionale” este o minciună atât de grosolană încât numai proverbul de la începutul acestor rânduri vă poate face să vă înghiţiţi cuvintele şi să le regretaţi. Sper ca viitorii lideri ai comunităţii să vă demonstreze că timpul oamenilor cu asemenea mentalitate a trecut. Şi mai ales că doar să vorbeşti despre asemenea lucruri, să le clamezi pe la toate colţurile, să-ţi împopoţonezi discursurile cu apeluri constante la românism fără să fii în stare să construieşti nimic pentru un viitor mai bun, nu este doar eronat, ci de-a dreptul păgubos. Nu numai la dumneavoastră mă refer acum, ci şi la cei cu mentalitate asemeni dumneavoastră. Vorbesc evident de viitorul mai bun al tinerilor, fix al acestor adolescenţi de care nu v-aţi ocupat aproape niciodată, pe care doar aţi încercat, uneori aţi şi reuşit, să-i folosiţi ca o masă de manevră, pe care nu-i respectaţi şi cărora nu vă place decât să le dictaţi, să le impuneţi, nu să-i lăsaţi să discearnă, să judece, să pună sub semnul întrebării, ci să le daţi să înghită pe nemestecate orice aberaţie, doar pentru că o îmbrăcaţi în concepte apropiate de naţionalism.
Cu speranţă creştinească vă spun, domnule Lăcătuşu şi oamenilor care gândiţi asemeni lui, renunţaţi la acest tip de abordare naţionalist-comunistă! Opriţi-vă să daţi lecţii de comportament şi de abordare fără ca dumneavoastră să fiţi voi înşişi pilde, fără să vă implicaţi, fără să fiţi în stare să-i antrenaţi în acţiunile dumneavoastră, fără să participaţi la acţiunile lor, fără să le insuflaţi puterea de a acţiona, fără să vă „pierdeţi timpul” cu tinerii! Pentru că fără să-i respectaţi, nu aveţi cum obţine respectul lor, iar impunerile forţate bazate pe recompense sau pedepse în catalog, folosite de anumite cadre didactice cu mentalităţi deplasate, sunt proba clară a disperării care v-a cuprins! Ei bine, vestea proastă pentru asemenea tipuri de oameni este că generaţia tânără nu mai înghite gogoşi. Şi-a dres cumva-cumva vocea, i-a trecut răguşeala, s-a maturizat uşor-uşor, a căpătat curaj şi începe să se audă. Încet încă, dar din ce în ce mai bine şi mai constant!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!


Răspunsul lui Emil Pantelimon, student Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, membru şi fost preşedinte al Asociaţiei Pentru Comunitate

“Să impunem o atitudine pozitivă în relaţiile interetnice, găsind lucrurile care ne apropie şi nu cele care ne despart.”

Acesta este punctul 3 al “Manifestului pentru Normalitate”, semnat de noi, tinerii români covăsneni, cu ceva timp în urmă. Lăsând la o parte faptul că fiecare dintre noi am pornit pe drumuri diferite, politice sau apolitice, acest punct 3 al manifestului de atunci a stat la baza fiecărui proiect pe care l-am realizat, a fiecărei acţiuni. Dacă stau bine şi mă gândesc, acest punct 3 îl am în minte în fiecare zi. Şi am avut şi rezultate: am descoperit că muzica nu ne desparte, ci din contră, ne apropie şi ne uneşte. Numai la ultima ediţie a Festivalului de Colinde Adolescent am reuşit să adunăm peste 7.000 de români şi maghiari în jurul pomului de Crăciun. Programul Seri Albastre, în cele 4 stagiuni (35 de spectacole) desfăşurate până în prezent, a reuşit să umple sala de fiecare dată, cu români şi maghiari deopotrivă. Enumerarea mea poate continua, există multe alte acţiuni care au depins şi depind în continuare de acest punct 3. Sunt, însă, profund dezamăgit de reacţia pe care dl. Ioan Lăcătuşu şi-a manifestat-o şi aş fi curios să aflu cum am dublat şi care sunt proiectele pe care le-am copiat, dintre cele realizate până acum de dl. Lăcătuşu, singurul semnatar al acestei scrisori. Declar cu responsabilitate că nu doresc, în calitate de tânăr, să preiau ştafeta de la vreun “vechi val” care nu mi-a oferit modele pe care să le urmez. Cu toate acestea, sunt deschis să fac front comun cu oricine, absolut oricine, atât timp cât punctul 3 rămâne în picioare, constituind cu adevărat un scop, şi nu un mijloc. Consider că spiritul Asociaţiei Pentru Comunitate este mai important decât orice, iar acest punct 3 al Manifestului pentru Normalitate îl voi apăra cu orice preţ, atât cât voi trăi.

Răspunsul lui Daniel Şanta, preşedinte interimar Asociaţia Pentru Comunitate și Covasna Media Group

Stimate domn Lăcătușu,
M-am numărat mereu printre cei care au încercat să vă trateze cu respect, cu bunăvoință și cu înțelegerea unor diferențe dintre generații care nu se pot estompa ușor. Nu mă așteptam însă ca la un moment dat să fiu atât de dezamăgit de vorbele dumneavoastră. Mi s-a părut de neconceput, dar iată că ați reușit!
Fără a avea studiile înalte pe care le dețineți dumneavoastră și fără să-mi arog dreptul de a vorbi în numele altcuiva așa cum dumneavoastră faceți, am să încerc să vă deschid ochii cu câteva observații legate de unele din aspectele esențiale ale discursului dumneavoastră patetic, pe care chiar și un copil de liceu l-ar putea contracara. Faptele pentru mine sunt mai importante decât vorbele, astfel încât mă rezum la ele. Timp de aproape 6 ani de zile m-am ocupat de postul local de radio (Radio Astra, Mix Fm apoi Radio Loco), parte din presa supusă cenzurii și manipulării la care vă referiți. Aici domnule Lăcătușu am avut emisiuni EXCLUSIV în limba română și ascultători în număr egal români și maghiari. Asta înseamnă ca am reușit să sparg, puști fiind, alături de o echipă de oameni la fel de tineri, bariere pe care dumneavoastră nu le veți depăși niciodată. Am reușit să înțeleg lucruri care vă depășesc. Și anume că pentru a primi, trebuie să oferi (fie că e vorba de respect, de înțelegere, de orice altceva) și că entuziasmul, bucuria de a trăi și bunăvoința fac totul posibil. Astfel încât, câteva zeci de mii de maghiari unii mai tineri alții mai puțin, au ascultat programe în limba română, au conversat mai ușor sau mai greu în limba română prin intermediul emisiunilor interactive, au învățat în fiecare zi și chiar și-au făcut prieteni români. Asta pentru că le-am dat ceva ce puteau să împartă, ceva ce să-i unească! Am făcut mii de tineri maghiari să cânte în limba română alături de tineri români și am putut să le comunic în LIMBA ROMÂNĂ, lucruri care probabil că le-au schimbat într-o bună măsură reticența față de tot ce-i românesc, datorată discursurilor radicale și extremiste pe care fie le auzeau acasă, fie la școală, fie în media maghiară, fie de la cei precum dumneavoastă, cu nimic mai buni și mai drepți decât radicalii maghiari. Consider deci că prin aceasta am făcut mai multe pentru limba română, românism și români decât veți putea face dumneavoastră vreodată. Iar asta ar trebui să vă dea un singur drept: acela la tăcere!
Și vă mai spun ceva. N-am avut nevoie nici de subvenții, nici de donații, nici de nimic altceva! Am desfășurat toate aceste activități pe principiile unei economii de piață, ne-am autofinanțat și am realizat totul din fonduri proprii, pentru care numai eu știu cât am trudit. Pentru că suntem oameni demni și muncitori și nu ne place nici miloaga, nici cerșitul și nici autovictimizarea! Acestea din urmă sunt toate lucruri ce nu cred că vă sunt străine!
Și dacă tot veni vorba de bani, vă reamintesc și faptul că tot ce-am făcut alături de Asociația Pentru Comunitate de-a lungul acestor ani am făcut din bani proprii, munciți și strânși cu greu, iar asta ne dă dreptul să facem ce vrem noi și cum vrem noi, fie că vă place sau nu! Putem promova și activa în orice sens, atâta vreme cât respectăm legea și-l respectăm pe Dumnezeu! E timpul să înțelegeți!
Sunteți un simplu om și ați greșit cumplit! Vă iert pentru scrisoarea de mai sus și nu vă port ranchiună, ba dimpotrivă, de azi mă simt un om mai bun și mai curat, măcar prin raportare la cei ca dumeavoastră!


Răspunsul lui Dan Manolăchescu, preşedinte fondator Asociaţia pentru Comunitate

Scrisoare deschisă către cititorii scrisorii deschise a lui Lăcătuşu

I-aş răspunde lui Ioan Lăcătuşu, dar ştiu că e inutil! Sistemul mental pe care s-a calat în vremea când oamenii Partidului se pricepeau la toate nu-i va permite niciodată să înţeleagă vreun argument din cele ce le pot (putem) aduce.
Ştiu că nu sunt un reprezentant al românilor! Provin dintr-o familie mixtă şi cu toate că mă simt mult mai român decât mulţi dintre cei care se bat cu pumnii în piept după o bere simt (uneori dureros) lungimea păturii sub care pot să mă întind.
Eu, Dan Manolăchescu, nu am clamat, afirmat sau insinuat vreodată că aş reprezenta românismul din zonă. Din contră, am susţinut public, mereu, că cele două curente covăsnene trebuie să meargă în paralel: unul naţional, identitar şi unul multicultural, comunicativ.
Deci nu înţeleg acuzaţiile!
Să-mi fie iertat dacă în statusul meu de bastard/corcitură mă simt mai mult român decât maghiar, dacă în expediţiile mele alături de prietenii secui (unele premiere naţionale) am dus şi înălţat steagul României pe vârfurile lumii, dacă am reuşit printr-un management onorabil şi cu o echipă sufletistă să susţin radiourile şi ziarul din Covasna chiar şi în perioada 1998 – 2004 (când mult-prea-amintitul Antal Arpad nici nu era în Sf. Gheorghe), dacă am scris o carte tocmai pentru a mai detensiona relaţiile interetnice pe care paroxismul comunistoid (cumulat cu paroxismul şovinist maghiar) era în stare să le trimită în „soluţia” Kosovo şi mai ales vreau să fiu iertat pentru că gândesc şi visez româneşte.
Şi mai vreau să fiu iertat pentru că nu pot fi de acord cu Lăcătuşu. Calea pentru menţinerea identităţii naţionale în Secuime trebuie redescoperită. Atâta vreme cât aceasta va fi confiscată de activişti pentru care românismul este o meserie (din care se mai şi câştigă bani!), nu e de mirare că tinerii români cu sufletele încă necontaminate de manifestările românismului-ceauşist nu vor să urmeze acest drum.
P.S. Am totuşi o rugăminte la Lăcătuşu. Să pună la dispoziţia românilor pe care îi reprezintă CV-ul neromanţat ante- şi post-decembrist. Asta ca să nu mai facem atâta caz de studii... Şi nici de realizări... Şi nici de reprezentativitate...
Ba, mai am una: să declare public, odată, că Observatorul de Covasna este proprietatea lui Antal (sau a mai ştiu eu cui) sau că suntem vânduţi lui X sau lui Y, ca să putem să-l dăm în judecată aşa cum scrie la carte. Căci văd că se tot patinează pe insinuări, probabil de frica unui proces...

Răspunsuri la scrisoarea domnului Lăcătuşu...

Găsiți mai jos conținutul unei scrisori halucinante transmisă Asociaţiei Pentru Comunitate de către domnul Ioan Lăcătușu, precum și argumentele și observațiile asociației la conținutul scrisorii.

Scrisoare deschisă adresată
Consiliului Director al Asociaţiei pentru Comunitate

De foarte mult timp, mulţi români din Sf. Gheorghe şi din judeţul Covasna (cine sunt aceştia şi mulţi = câţi?), ne-au rugat să ne spunem răspicat părerea despre modul „neelegant” în care s-a raportat şi se raportează, încă de la înfiinţarea sa, Asociaţia pentru Comunitate, la asociaţiile, ligile şi fundaţiile culturale româneşti din judeţul Covasna. Până acum, nu am dat curs acestor rugăminţi, considerând că într-o societate democratică este loc pentru toată lumea, iar diversitatea punctelor de vedere şi a modalităţilor de acţiune pentru realizarea aceloraşi obiective generoase este benefică.
Am suportat cu stoicism numeroasele „lovituri sub centură”, primite de această dată, nu de la cei care au tras „cu tunul”, în ultimii 20 de ani (5 din cei 7 membri fondatori ai asociaţiei nu aveau - acum 20 de ani - nici 17 ani!), în tot ceea ce am încercat să facem noi pentru prezervarea şi afirmarea culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic, ci de la fraţii noştri români. Picătura care a umplut paharul a fost dezbaterea publică privind schimbarea denumirilor unor străzi din Sf. Gheorghe, organizată de Primăria Sf. Gheorghe, dezbatere de la care reprezentanţii Asociaţiei pentru Comunitate au lipsit (preşedintele fondator al APC, Dan Manolăchescu, s-a retras din comisia de denumire a străzilor denunţând public – vezi www.covasnamedia.ro/beta/?p=7616 – imposibilitatea unui dialog cu administraţia maghiară pe acest subiect şi deci luând atitudine cu două luni înaintea reprezentanţilor Forumului Civic. La aceasta se adaugă campaniile de presă din Observatorul de Covasna, acolo unde s-a atras pentru prima oară atenţia asupra intenţiilor municipalităţii. Iar consilierul local Mădălin Guruianu va participa la dezbaterile publice din comisiile de specialitate şi va putea să-şi spună părerea şi să voteze pe acest subiect în cadrul şedinţei de Consiliu Local.)
Reprezentanţii asociaţiilor româneşti din judeţul Covasna, au afirmat public şi au acţionat, încă din primele zile după decembrie 1989, cu bună credinţă, dar „nu în genunchi”, pentru o convieţuire interetnică normală – obiectivul principal al Asociaţiei pentru Comunitate. (credem că au afirmat, dar suntem curioşi cum au acţionat şi cu ce rezultate?) Ceea ce considerăm nefiresc şi neproductiv, din punctul nostru de vedere şi din perspectiva marii majorităţi a comunităţii româneşti din Sf. Gheorghe şi din judeţul Covasna – în numele căreia ne considerăm îndreptăţiţi să vorbim (pe baza cărui mandat şi având la bază ce rezultate demonstrabile???) - este modul în care Asociaţia pentru Comunitate şi-a conceput şi a acţionat pentru realizarea obiectivelor sale, în raport cu celelalte asociaţii culturale şi civice româneşti din judeţ.
Încă de la începutul activităţii sale, conducerea Asociaţiei a promovat nu numai o raportare critică la acţiunile şi proiectele asociaţiilor româneşti din judeţ, dar şi o contestare şi o minimalizare a acestora (fals şi imposibil de argumentat altfel decât pe baza sistemului comunist: cine nu e cu noi e împotriva noastră!), instituind o cenzură drastică în presa scrisă şi audio „de limbă română”, din judeţ (este vorba cumva despre presa din Covasna pe care dl Lăcătuşu nu o recunoaşte într-un studiu realizat recent de domnia sa? - vezi http://www.rgnpress.ro/content/view/43069/27/ - Dl. Lăcătuşu ar trebui să înţeleagă funcţionarea presei pe bazele pieţei concurenţiale şi economice în care nici Forumul, nici altcineva nu poate impune strategia editorială), proprietatea principalilor conducători ai Asociaţiei. Sub sloganul conform căruia modestele noastre eforturi şi accentul pus de noi pe „identitatea românească”, sunt obiective şi valori „desuiete”, promovate de nişte „nostalgici” care nu percep semnele înnoitoare ale timpului, tinerii elevi, în primul rând cei de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, din Sf. Gheorghe, au fost antrenaţi exclusiv în proiecte „pentru comunitate”, fiind formaţi pentru a deveni „cetăţeni ai secolului XXI”, dar nu şi români, iubitori de istorie, tradiţii şi valori naţionale (absolut fals, jignitor pentru toţi cei implicaţi, precum şi pentru cea mai importantă instituţie de învăţământ în limba română din judeţ,... de citit răspunsul transmis de Mădălin Guruianu, coordonatorul Clubului de Dezbateri din Sfântu Gheorghe).
Proiectele care de ani de zile au constituit o preocupare constantă a unor asociaţii culturale româneşti din judeţ, au fost contestate şi „dublate”, de altele, identice, promovate de Asociaţia pentru Comunitate (cunoaşterea personalităţilor româneşti din judeţ, festivalul de colinde ş.a.) (Conţinutul devine confuz... deci ne-am ocupat sau nu de identitate, tradiţii, valori naţionale româneşti??? Festivalul de Colinde este un proiect iniţiat de Emil Pantelimon... de citit răspunsul său ataşat..., atât cu participarea Asociaţiei Pentru Comunitate, dar şi a Colegiului naţional Mihai Viteazul şi a Asociaţiei Ecou – retrasă de curând din Forumul Civic al Românilor...). În paginile „Observatorului de Covasna” şi în rubricile postului de radio local, în limba română, (care Observator?, care radio?, cele două nu există din perspectiva studiului realizat de „sociologul” Lăcătuşu, deci unde e cenzura???) articolele şi emisiunile referitoare la istoria românilor din Arcul Intracarpatic, au fost aproape inexistente (vom pune la dispoziţie colecţiile ziarelor ”Observatorul de Covasna” şi ”Cuvântul nou” (ediţie nouă - săptămânală) pentru o analiză realistă. Atunci când dl. Lăcătuşu a solicitat publicarea unor materiale acest lucru s-a făcut deşi niciuna dintre publicaţii nu ar fi avut vreo obligaţie). În multe dezbateri publice, conducerea Asociaţiei pentru Comunitate, a considerat că, principalii vinovaţi pentru convieţuirea interetnică anevoioasă din judeţ, sunt reprezentanţii societăţii civile româneşti din zonă, afirmând că „românii şi maghiarii din judeţul Covasna, vor trăi bine, când va dispărea „generaţia lui Lăcătuşu şi a colegilor săi” (O afirmaţie pe care şi în lumina acestei aberante scrisori o susţinem, evident alături de dispariţia elementelor radicale şi din cealaltă „tabără” pe care aici nu le amintiţi. Ranchiuna, ura, negarea valorilor altele decât cele identitare, nu vor duce vreodată la normalitate). S-a reuşit astfel, ca la cunoscuta dezbinare, pe criterii politice, a comunităţi româneşti, să se adauge şi dezbinarea pe linia societăţii civile, la care se adaugă finanţarea privilegiată din partea consiliilor locale a proiectelor Asociaţiei pentru Comunitate, comparativ cu proiectelor celorlalte asociaţii culturale româneşti. (eroare şi manipulare în aceeaşi linie clasică de tip comunist... vezi raportul proiecte depuse-caştigate şi număr de proiecte realizate de fiecare asociaţie, atât la C.L., cât şi la C.J.).
În acest timp, mass-media maghiară din judeţ a continuat „bombardamentul” informaţional despre „ţinutul secuiesc”, în care „românii venetici, s-au aşezat precum cucul în cuiburi străine”, contribuind la consolidarea convingerilor că „istoria română este plină de neadevăruri şi mituri care nu au nimic cu realitatea”, iar conducerea partidelor etnice maghiare, aflate perpetuu la guvernarea locală, într-o deplină unitate a „democraţilor cu „radicalii”, cu sprijinul societăţii civile, al instituţiilor culturale publice - dar care acţionează doar în interesul etniei maghiare, cu complicitatea principalelor partide româneşti (Ce părere au domnii preşedinţi de partide Baciu, Obreja şi Grama de această propoziţie?), şi-au continuat „marşul triumfător” spre obţinerea „visului de aur” – enclava etnică a „ţinutului secuiesc”, în care românii n-au niciun viitor.
Afirmând, cu sinceritate, aceste adevăruri dureroase, nu înseamnă că trecem cu vederea slăbiciunile societăţii civile româneşti din zonă, dezamăgirea produsă de slaba participare a concetăţenilor noştri români, la viaţa comunitară şi, mai ales, neimplicarea tinerilor intelectuali români în preluarea ştafetei de la „vechiul val”, cu asumarea responsabilă a destinului românilor şi românităţii pe aceste meleaguri din inima României. (Dovada cea mai clară că mesajul e depăşit, metodele asemenea şi că tinerii, intelectuali sau nu, au ales să aprobe alt tip de discurs. În ciuda acestei slabe participări şi implicări în proiectele dumneavoastră, continuaţi să susţineţi că sunteţi abilitaţi să vorbiţi în numele întregii comunităţii româneşti pe care însă n-aţi întrebat-o niciodată dacă vă vrea drept repezentanţi... sau aţi întrebat-o şi v-a respins?)
Aceste rânduri se doresc un prilej de reflecţie şi de dezbateri pentru întreaga comunitate românească din judeţul Covasna. Obiective generoase ale convieţuirii într-un areal multicultural şi pluriconfesional, devin abstracţii fără conţinut, dacă nu se bazează pe învăţămintele istoriei comune, şi pe faptele concrete ale fiecăruia dintre noi, şi ale tuturor împreună. (Afirmaţie demagogică atâta vreme cât se blamează singurele asociaţii româneşti care au încercat o raportare multiculturală la societatea covăsneană. Cu alte cuvinte, consideraţi şi dumneavoastră că asta este direcţia potrivită, dar nu de către Asociaţia Pentru Comunitate!!!) Dacă liderii românilor din judeţ, nu vor avea tăria să treacă peste ceea ce îi desparte, din punct de vedere al convingerilor politice, civice şi confesionale, şi nu vor face front comun (Vrem să înţelegem până la urmă dacă această scrisoare se adresează Asociaţiei Pentru Comunitate sau tuturor celor care nu împărtăşesc viziunea domnului Lăcătuşu. Nu cumva susţineţi că frontul comun există, dar nu faceţi parte din el ?), atunci când este vorba de promovarea problemele care ţin de afirmarea intereselor, valorilor, culturii şi identităţii româneşti, a unei convieţuiri interetnice normale, promovată cu demnitate şi bazată pe respectul reciproc, atunci, toţi aceştia trebuie să fie conştienţi de marea răspundere ce şi-o asumă faţă de viitorul copiilor lor, în această parte de ţară.

Scrisoarea este semnată de Dr. Ioan LĂCĂTUŞU

Completare Asociaţia Pentru Comunitate:
Zecile de virgule între subiect şi predicat din această scrisoare sunt „opera” Dr. Ioan Lăcătuşu, pe care în calitate de iubitor al limbii române și fervent susţinător al acesteia îl rugăm să nu o mai biciuiască cu asemenea greşeli impardonabile.

16 mai 2010

PREMIU LA PARADA CÂRNAŢILOR ŞI ZIUA ADINEI!

după frumoasa victorie a fetelor de la baschet, sâmbătă a fost ziua surprizelor plăcute...
De la 9 până pe la 18 am fost cu echipa "Tinerii Liberali" la a 6-a ediţie a Paradei Cârnaţilor, iar după la câteva surprize oferite puse la cale pentru Adina Stoica şi cei 19 ani pe care-i va împlini luni...

la Parada Cârnaţilor

m-am bucurat din postuira de "căpitan de echipă", împreună cu Pityu - maestru bucătar, Dorin şi Vlad - pricepuţii şi forţoşii!, Adela - responsabilă cu decoraţiunile şi imaginea, Levi - "omul cu deplasările cu maşina", Lucian - "omul cu fotografiile" şi Emil - "purtătorul de cuvinte"... ne-am distrat, ne-am simţit evident bine în cadrul celor 64 de echipe din comunitate şi am preparat, spuneau cei care au gustat!, cârnaţi gustoşi şi cu personalitate...un pic picanţi pentru gusturile unora, dar nouă şi celor din jur ne-au plăcut...dovada e şi faptul că toate cele 10 kg de cârnaţi au fost consumaţi rapid... decorul a fost simplu, dar de mare efect: 2 ouă, un colţ de pâine, un pahar cu apă, câteva facturi neachitate şi un singur cuvânt scris cu sare - CRIZĂ!
...sosit la eveniment dintr-o pură întâmplare, analistul economic Ilie Şerbănescu ne-a acordat "premiul de criză", pentru cea mai bine adaptată echipă la situaţia de acum din ţară, dar surpriza a fost că în punga de cadouri se afla chiar şi un bilet de participare al echipei la FESTIVALUL CÂRNAŢILOR DIN BEKESCSABA-UNGARIA, cel mai mare festival gastronomic având ca temă cârnaţii din Europa Centrală şi de Est.........
foto - tocat, amestecat şi umplut cârnaţi, apoi e aproape toată echipa la final şi o fotografie cu Emil şi Oana, reprezentanta Rompres în regiune... 
pe seară am ajuns la un demonstrativ de debate haios cu Laura, împotriva echipei Diana/Vlad, pe tema "ce-ar face-o fericită pe Adina?", apoi un super concert al Trupei Zbor la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, cu ocazia Nopţii Muzeelor şi seara s-a încheiat în Retro Pub împreună cu toţi cei care i-au organizat surprizele zilei pentru Adina... LA MULŢI ANI, ADINA!


Am trecut penultimul hopCu două puncte şi multe emoţii,
SEPSI BC a depăşit CSM Satu Mare în primul meci pentru medaliile de bronz


Cu orgoliul rănit de pierderea calificării în finală, fetele de la SEPSI BC au jucat vineri seara în Sala Sporturilor Szabo Kati din Sfântu Gheorghe după o absenţă de aproape 3 luni de zile . Practic, de la superba victorie din faţa MCM Târgovişte, echipa a fost nevoită să se antreneze în alte părţi şi să joace meciurile de pe teren propriu la Târgu Secuiesc.
După un sezon atât de lung şi de obositor, baschetbalistele de la SEPSI BC, fără Irena Matovic - care a părăsit echipa fără să anunţe şi riscând astfel o suspendare mare din partea Federaţiei Europene-, conduse de pe margine de antrenorul Veres Attila, au încercat să tranşeze rapid disputa cu cele de la Satu Mare, dar nu a fost deloc uşor. Începutul a fost ezitant, am ratat destul de mult şi de sub panou, dar şi din afara semicercului, dar pe măsura trecerii timpului diferenţa a început să apară, astfel încât am condus la pauză cu 5 puncte, 43-38, apoi în sfertul trei chiar şi cu 10, dar pe final emoţiile au crescut şi pe fondul unui iureş al sătmărencelor, acestea s-au apropiat la numai 2 puncte şi chiar au ratat aruncarea decisivă de 3 puncte în ultimele secunde de joc. Flori Diaconu a înscris 28 de puncte, Alessandra Oliveira 17, Vass Ildiko 15, Kristen Rassmusen 12, Bianca Vescan 7 şi Irina Borş 2.
Spectatorii, mulţi şi inimoşi, ca de obicei la meciul formaţiei-fanion a zonei, au respirat uşuraţi la final şi aşteaptă cu emoţie următorul meci de marţi 18 mai de la Satu Mare, urmând ca dacă nu câştigă în deplasare, SEPSI BC să dispute ultima partidă acasă, vineri 21 mai, la Târgu Secuiesc, din cauză că la Sala Sporturilot din Sfântu Gheorghe va avea loc o competiţie de gimnastică.


Mădălin Guruianu                                                        16 mai 2010
Manager PR SEPSI BC